Collection: Komplete HHO deri në motorë 8L, Makina, furgona, kamionë

Montimi i gjeneratorëve të hidrogjenit nuk prek fizikisht motorin ose rezervuarin e karburantit. Ky lehtësi nuk kërkon ndonjë miratim nga autoritetet ose procesi i regjistrimit ose miratimi i shoqërisë së sigurimit. Asnjë legjislacion nuk ndalon gjeneratorët modernë të hidrogjenit për automjetet në Evropë apo në mbarë botën.